UPDATE: In verband met het Coronavirus zijn alle trainingen van LGR tot 1 juni afgelast.


Maatregelen corona virus (COVID-19)
In een persbericht van 11 maart 2020, adviseert NOC*NSF gevolg te geven aan de oproep van de veiligheidsregio’s in de provincie Noord-Brabant om alle evenementen, waaronder sportactiviteiten, tot en met het komend weekend af te gelasten. Dit advies geldt voor alle sportclubs in Noord-Brabant, zowel voor sportactiviteiten uit als thuis. Daarmee worden de inwoners in deze provincie gestimuleerd om mee te werken aan het beperken van de onderlinge sociale contacten ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus. De oproep tot deze forse beperking van de sociale contacten via de sport geldt vooralsnog alleen voor de provincie Noord-Brabant.

Het bestuur van de LGR heeft samen met de trainer besloten gevolg te geven aan deze oproep. Dit houdt in dat alle reguliere trainingsactiviteiten van donderdag 12 maart tot en met (in ieder geval) zondag 22 maart a.s. geen doorgang zullen hebben. Het spreekt voor zich dat het bestuur de elkaar in hoog tempo opvolgende ontwikkelingen nauwlettend zal blijven volgen en je hierover via onze gebruikelijke communicatiekanalen en social media zal berichten.

Wij vragen je begrip voor deze maatregelen. Het is uit oogpunt van de volksgezondheid in het belang van ons allemaal om hieraan gevolg te geven. Uiteraard blijven ook de eerder door de overheid gegeven adviezen over hoe te handelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus in stand.